ODPŁATNOŚĆ za obiady na październik

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc październik 2021 r.

!!! W dniu 14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej – obiady będą wydawane!!!

 

  • dla uczniów                                                        21 dni x 3,50  = 73,50
  • bez 14.10.2021                                                   20 dni x 3,50  = 70,00
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły           21 dni x 5,80  = 121,80

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 24.09.2021 r.

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

 

   Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

 

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

 

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.


kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu