Geografia w Olsztyńskim Planetarium

15 września klasy 6a, 6b, 6d udały się w ramach lekcji geografii

do Olsztyńskiego Planetarium.

Astronomiczna projekcja dydaktyczna prowadzona była przez astronoma na żywo. Temat : „Ziemia w Układzie Słonecznym”. Ziemia jest jedną z planet krążących wokół Słońca, które tworzą układ planetarny najlepiej nam znany chociaż wciąż jesz[1]cze skrywający przed nami wiele tajemnic i zagadek. W trakcie projekcji astronom objaśnił budowę Układu Słonecznego pokazując z bliska jego obiekty: Słońce, planety, ich księżyce i planetoidy. Wytłumaczył przyczyny pozornego ruchu Słońca i kreślonych, na tle gwiazd, skomplikowanych torów planet obserwowanych z poruszającej się dokoła Słońca Ziemi. Lekcja bardzo podobała się uczniom. Teraz czas wykorzystać zdobytą wiedzę na lekcjach i w życiu codziennym.

geografia w planetarium

Sebastian Pyrzanowski