Postępowanie w przypadku zgubienia Olsztyńskiej Karty Ucznia

Zgubienie Olsztyńskiej Karty Ucznia  należy niezwłocznie zgłosić w sekretariacie szkoły.

Koszt nowej Karty wynosi 1 zł.

Przelew należy wykonać na podany numer konta:

76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W tytule przelewu należy napisać „Olsztyńska Karta Ucznia” oraz podać imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza uczeń.

Po dokonaniu opłaty – Olsztyńską Kartę Ucznia należy odebrać w sekretariacie szkoły.