ODPŁATNOŚĆ za obiady na listopad

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc listopad 2021 r.

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

  • dla uczniów                                                        19 dni x 3,50  = 66,50
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły           19 dni x 5,80  = 110,20

Wpłaty należy dokonać do dnia 25.10.2021r

 Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

   Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.


kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.295

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu