Wybory Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły na rok 2021/22

Dnia 29 września 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 25  z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie

odbyły się wybory  Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

wybory do SU

Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Miłosz Szawerdak z klasy 8D,

a zastępcą – Julia Kiernożycka z klasy 8B.

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Anna Paluch, Hanna Sobczak, Maria Karzecka