Czyste powietrze a kwaśne deszcze w klasie 8e

Uczniowie klasy 8e, podczas lekcji chemii,

w ramach projektu „Czyste powietrze”

zapoznawali się ze źródłami, przyczynami i skutkami kwaśnych deszczy.

Chętni uczniowie wykonali prace podsumowujące: plakaty i prezentacje multimedialne, a następnie przedstawili je kolegom i koleżankom podczas zajęć.

lekcja chemii w klasie 8e

Magdalena Pryk