ODPŁATNOŚĆ za obiady na grudzień

ODPŁATNOŚĆ za obiady

na miesiąc grudzień 2021 r.

 

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

 

  • dla uczniów  – 16 dni x 3,50  = 56,00
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły – 16 dni x 5,80  = 92,80

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 25.11.2021r

 

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia

oraz klasę do której uczęszcza,

w przypadku pracowników – imię i nazwisko.


kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.215

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu