PRZYBORY SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z NASZEJ SZKOŁY

„FUNDACJA POMOC W KOMUNIKOWANIU SIĘ” wyposażyła uczniów uczęszczających

na terapię logopedyczną w SP nr 25 w Olsztynie w przybory szkolne.

Są to kolorowe zeszyty, w których zapisujemy ćwiczenia logopedyczne, temperówki, kredki, flamastry. Celem głównym fundacji jest podejmowanie działań logopedycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, medycznych i prawnych na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami w komunikowaniu się, a także działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Więcej informacji na temat naszych działań, wizji i misji  znajduje się na stronie internetowej fundacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. https://pomocwkomunikowaniusie.wordpress.com/zarzad-fundacji/

fundacja przyborów szkolnych

Dziękujemy naszej wolontariuszce Kasi Czajkowskiej, która tę stronę przygotowała. Minimalistyczny charakter strony nawiązuje do stylu hygge. Słowo hygge, rozumiane jest szerzej jako przytulność, błogostan, komfort bycia zarówno ze sobą, jak i z innymi. Filozofia hygge nie jest kojarzona z wartościami materialnymi i konsumpcjonizmem, stoi w opozycji do nich, dotyczy bardziej stanów i nastrojów niż rzeczy.

Prezeska Zarządu  Fundacji
Elwira Konczanin-Dołkowska