Żyjmy normalnie – a nie zdalnie! – Spot reklamowy z klasą 7g

Klasa 7G uczestniczyła w realizacji spotu realizowanego przez Telewizję Olsztyn, zleconego przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani dla miasta Olsztyn na rok 2021.

Zobacz: —>MZPiTU – Ognisko

Organizatorzy i opiekunowie wyjścia: Sebastian Pyrzanowski, Patrycja Komoszyńska