3c w świątecznym nastroju w Muzeum Warmii i Mazur

Klasa IIIc wzięła udział w warsztatach przedświątecznychwarsztaty w muzeum warsztaty w muzeum

Boże Narodzenie na Warmii i Mazurach,

które odbyło się w olsztyńskim zamku.
Zajęcia miały charakter etnograficzny. Pierwsza część warsztatów  wprowadziła dzieci w świat zwyczajów bożonarodzeniowych, właściwych mieszkańcom warmińskiej i mazurskiej wsi. Dzieci dowiedziały się, kto przynosił dawniej gwiazdkowe prezenty, jak wyglądał stół wigilijny i do czego służyło nowolatko. Każdy z uczestników  wykonał ozdobę świąteczną.
warsztaty świąteczne w muzeum warsztaty świąteczne w muzeum
13 XII 2021r. Małgorzata Pszczółkowska, Hanna Sobczak