Spotkanie z poezją Juliana Tuwima w klasie 3c

Dnia 17 listopada 2021 r. zorganizowany został poranek poezji dziecięcej

pt. „Spotkanie z poezją Juliana Tuwima”

dla uczniów klasy IIIc.

Takie spotkania stały się już tradycją naszej klasy, a jego uczestnicy od dawna systematycznie przygotowywali się do zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności. Mali artyści pokazali wysoki poziom artystyczny, na uwagę zasługiwały również ciekawe i oryginalne stroje, właściwie dobrane do repertuaru.

Celem spotkania z poezją było: przybliżenie dzieciom twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności, rozwijanie aktywności twórczej i pobudzanie kreatywności uczniów.

Wszyscy artyści spisali się na medal 🙂


 

Uczniowie klasy IIIc, Małgorzata Pszczółkowska, Hanna Sobczak