ODPŁATNOŚĆ za obiady na styczeń

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc styczeń 2022r

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

  •  dla uczniów                                                        10 dni x 3,50  = 35,00
  •  dla nauczycieli i pracowników szkoły     10 dni x 5,80  = 58,00

Wpłaty należy dokonać do dnia  07. 01. 2022 r.

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.215

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu