„Świat Baśni Andersena” – wyniki konkursu dla klas III

Dnia 16 grudnia odbył się

szkolny konkurs „Świat Baśni Andersena”.

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów życiem i twórczością Hansa Christiana Andersena – patrona naszej szkoły oraz kształtowanie poprzez kontakt z literaturą właściwych postaw społecznych.

Laureaci konkursu:

I miejsce klasa 3d w składzie: Maja Banaszek, Antonina Kamionka, Wiktoria Karolak, Ewa Karpińska, Julia Kawecka

II miejsce klasa 3a w składzie: Paulina Pawlak, Iga Malinowska, Agata Brejnak, Michał Andrzejewski, Juliusz Sielski

III miejsce klasa 3c w składzie: Marcel Woźniak, Adam Mroczek, Kacper Skorupski, Dominik Korzeniowski, Kaja Lipińska

Laureaci zostali wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami, których fundatorem jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy 🙂

Organizatorzy:
Anna Słowik-Anzel, Hanna Sobczak, Urszula Mazurkiewicz,
Anna Paluch (jury)