ODPŁATNOŚĆ za obiady na marzec

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc marzec 2022 r.

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

  •  dla uczniów                                                  23 dni x 5,00  = 115,00
  •  dla nauczycieli i pracowników szkoły     23 dni x 7,00  = 161,00

 

Prosimy o terminowe wpłaty aby ustrzec dziecko przed brakiem posiłku w szkole.

Wpłaty należy dokonać do dnia  25.02.2022 r.

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza, w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

kontakt:
tel.  89/542 90 15 w.215
e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu