Konkurs – Jestem bezpieczny w sieci – Narysuj KOMIKS

plakat bezpieczny internet

Regulamin konkursu „Jestem bezpieczny w sieci”

 1. Cele konkursu:
 2. Utrwalanie wiedzy na temat bezpiecznego i kulturalnego korzystania z Internetu;
 3. Rozwijanie świadomości bycia aktywnym użytkownikiem Internetu;
 4. Umiejętność wyrażania i przekazywania myśli i uczuć poprzez krótką treść i obraz.
 5. Regulamin:
 6. Organizatorem konkursu jest świetlica Szkoły Podstawowej nr 25 im. H.Ch. Andersena w Olsztynie.
 7. Konkurs rozpoczyna się 01 marca 2022 r., a kończy 23 marca 2022 roku.
 8. Konkurs jest skierowany do uczniów z klas 1-4 uczęszczających do SP nr 25 w Olsztynie.
 9. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie jednej dowolnie wybranej zasady bezpiecznego korzystania z Internetu lub jednej dowolnie wybranej zasady netykiety i kulturalnego uczestnictwa w sieci w formie krótkiej historyjki obrazkowej – komiks (co najmniej dwa kadry).
 10. Wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką płaską lub w formie grafiki komputerowej (plik JPG lub PNG).
 11. Praca płaska, wykonana w dowolnej technice plastycznej, w formacie A4.
 12. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 13. Prace będą oceniane pod względem:
  • ujęcia i przedstawienia tematu,
  • pomysłowości wykonania,
  • wrażeń estetycznych (atrakcyjności, oryginalności),
  • samodzielności wykonania.
 14. Prace zostaną zaprezentowane w świetlicy szkolnej oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły sp25.zso3.olsztyn.pl
 15. Prace należy złożyć do 18 marca 2022 w świetlicy szkolnej s. 150 lub przesłać na adres e-mail: sp25swietlica@o2.pl
 16. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja Konkursowa wybierze 3 prace przyznając nagrody za I, II i III miejsce.
 17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 23 marca 2022 r.
 18. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele świetlicy