ODPŁATNOŚĆ za obiady na maj

ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc maj 2022 r.

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

  • dla uczniów                                                        16 dni x 5,00  = 80,00
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły             16 dni x 7,00  = 112,00

Prosimy o terminowe wpłaty aby ustrzec dziecko przed brakiem posiłku w szkole.

 

Wpłaty należy dokonać do dnia  25.04.2022 r.

 Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza,

w przypadku pracowników – imię i nazwisko.

 

kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.215

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu