Warsztaty z pierwszej pomocy w klasach 4a, 4b i 4c

12.04.2022r w klasach 4a, 4b i 4c odbyły się

warsztaty z udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie składało  się z teorii połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.
Krótkie wykłady dotyczyły:
1. Bezpieczeństwa własnego
2. Podstaw prawnych
3. Motywacji do udzielania pomocy
4. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych i dzieci.
Zanim uczniowie rozpoczęli ćwiczenia, instruktor dokładnie pokazał wszystkie czynności, tak aby każdy wiedział, co ma w danej chwili wykonać, następnie każdy uczeń samodzielnie wykonywał resuscytację osoby dorosłej oraz dziecka. 
W dalszej części ćwiczeń ratownik pokazał jak należy korzystać  z automatycznego defibrylatora AED.
Opracowała Agnieszka Kmiecik