ODPŁATNOŚĆ za obiady na czerwiec

 ODPŁATNOŚĆ za obiady na miesiąc czerwiec 2022 r.

 

Za datę zapłaty za posiłek przyjmujemy datę uznania rachunku naszej szkoły. W związku z powyższym proponujemy opłatę za posiłki dokonywać z wyprzedzeniem.

  • dla uczniów                                                        14 dni x 5,00  = 70,00
  • dla nauczycieli i pracowników szkoły             14 dni x 7,00  = 98,00

 

Prosimy o terminowe wpłaty aby ustrzec dziecko przed brakiem posiłku w szkole.

 Wpłaty należy dokonać do dnia  25.05.2022 r.

 

Zakup obiadów będzie odbywać się  wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe szkoły.

   Nr konta 76 1020 3541 0000 5802 0291 6278

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza,

w przypadku pracowników – imię i nazwisko.


kontakt:

tel.  89/542 90 15 w.215

e-mail:  obiady@zso3.olsztyn.eu