Gorączka Złota FINAŁ

Gorączka Złota PCK polega na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych. W ramach akcji prowadzone są zbiórki uliczne, zbiórki w sklepach, szkołach, przedszkolach oraz firmach. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje wsparcie dzieci i młodzieży, w tym między innymi:
💰pozyskanie funduszy na wsparcie edukacyjne,
💰pozyskanie funduszy na wypoczynek;
💰pozyskanie funduszy na dofinansowanie ciepłych posiłków;
💰uaktywnienie i uwrażliwienie społeczeństwa na krzywdę drugiego człowieka;
💰promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców.
finał gorączki złota
Sylwia Grigo