Dokumenty świetlicy SP 25

ŚWIETLICA NABÓR WNIOSKÓW

  1. Zgłoszenia na świetlicę szkolną przyjmujemy do 15.06.2022 roku./przedłużony termin do 22.06.2022r.
  2. Wnioski należy pobrać ze strony szkoły, wypełnić drukowanymi literami, dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu i dostarczyć do sekretariatu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły (ul. Wańkowicza 1, 10-684).
  3. Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze w świetlicy szkolnej są organizowane dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów prawnych), dojazd do szkoły lub inne okoliczności muszą przebywać w szkole dłużej niż trwają zajęcia edukacyjne.
  4. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie ucznia do świetlicy (docx) (pdf)
  • Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (docx) (pdf)
  • Zgoda na odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodzeństwo (od 10 r.ż.) (docx) (pdf)