„eMOCje w GŁOWIE” PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF

„eMOCje w GŁOWIE

PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF

MAJ 2022

Dyplom UNICEF Emocje w głowie

UNICEF Polska podejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W Polsce apelujemy do władz o wdrożenie systemowych rozwiązań w tym obszarze. Pełna treść apelu UNICEF Polska do Ministra Zdrowia dostępna jest na stronie:  https://unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel/apel-zdrowie-psychiczne.


W maju br. nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego UNICEF „eMOCje w GŁOWIE”, którego celem było przybliżenie społeczności szkolnej zagadnień związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego oraz  kształtowanie świadomości młodych ludzi w tym zakresie. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję skorzystania z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez UNICEF.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących sposobów wyrażania emocji oraz radzenia sobie ze stresem w oparciu o materiał edukacyjny przygotowany przez UNICEF.

Dzieci wykonały interesujące prace artystyczne i prezentacje multimedialne. Ilustrowały emocje w oparciu o literaturę i własne doświadczenia. Rysowały mandale😊

Uczniowie uczestniczyli także w specjalistycznych warsztatach nawiązujących do projektu,  organizowanych przez Fundację Pomoc w Komunikowaniu Się. W  Bibliotece  Pedagogicznej wzięli udział w zajęciach: „Sposoby przezwyciężania lęków i obaw” na podstawie książki Małgorzaty Strzałkowskiej „Zielony i Nikt” .

Uczestnicy projektu zapoznali się także z technikami relaksacji i wizualizacji. Utrwalili, w pomysłowy sposób,  techniki oddechowe oraz inne  sposoby radzenia sobie ze stresem.

Zapraszamy do fotorelacjifoto buton

Opracowanie
Beata Bielska-  koordynator projektu „eMOCje w GŁOWIE”
Klub Szkół UNICEF