Kategoria: Aktualności-Biblioteka

Regulamin wypożyczania

REGULAMIN zawierający szczegółowe warunki wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową wraz z załącznikami stanowiącymi ich integralną część (np. płyty CD/DVD, mapy) do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które są […]