System sprawności

Innowacja pedagogiczna „ System sprawności jako skuteczny środek rozwijania zainteresowań  i uzdolnień oraz zdobywania różnych umiejętności i motywacji do samodzielnego zdobywania wiedzy” realizowana jest obecnie  w klasie III b i III c. Oparta jest na realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz zintegrowana z Programem nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej – […]