Kategoria: Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Od 15 czerwca 2020 roku rozpocznie się  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyna na rok szkolny 2020/2021 poprzez Platformę Usług Oświatowych: https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/CMS/rekrutacje.aspx Z dodatkowymi  informacjami  można również  zapoznać się  na stronie: https://www.olsztyn.eu/edukacja/rekrutacja-20202021/szkoly-ponadpodstawowe.html Uwaga:  Nie będzie rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Wyniki rekrutacji do szkoły

Listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2020-04-09 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. PLIK do pobrania=> oświadczenie woli 2020(doc)

Komunikat o REKRUTACJI DO SZKOŁY

Szanowni Rodzice, w związku z rozpoczętą rekrutacją do szkół podstawowych i aktualną sytuacją epidemiologiczną prosimy, żeby w miarę możliwości wypełnione i podpisane przez obojga rodziców karty zgłoszenia dziecka do klasy I lub wniosek o przyjęcie do szkoły, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać e-mailem na adres szkoły wskazanej na pierwszym miejscu (szkoła pierwszego wyboru) lub […]