Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna

to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty, ponoszone koszty oraz wykorzystanie efektów realizacji.


Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, które mają wartość. (…) Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie.

Ken Robinson „Kreatywne szkoły”


 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W SP NR 25 w OLSZTYNIE

w roku szkolnym 2021/2022:

          INNOWACJE PEDAGOGICZNE Termin realizacji
październik 2021 r. – maj 2022 r.
27 październik 2021 r. – 24 czerwiec 2022 r.
  • „Warmia – Moja mała Ojczyzna”
listopad 2021 r. – czerwiec 2024 r.
  • „Ekonomia w edukacji matematycznej”
wrzesień 2021 r. – maj 2022 r.

 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W SP NR 25 w OLSZTYNIE

w roku szkolnym 2019/2020:

          INNOWACJE PEDAGOGICZNE Termin realizacji
  • „ Bóg, Honor, Ojczyzna” – w świecie wartości nowego błogosławionego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W drodze ku beatyfikacji.
17.02.2020r. – 26.06.2020r.
  • „Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać.”
Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020, Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2019/2020
  • „Aktywny Przyrodnik”
Rok szkolny 2019/2020
  • „Cyfrowi Tubylcy – kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe młodych.
Rok szkolny 2019/2020