Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna

to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Ma ono określone ramy czasowe, cele, etapy i sposoby realizacji zadań, zakładane rezultaty, ponoszone koszty oraz wykorzystanie efektów realizacji.


Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, które mają wartość. (…) Innowacja natomiast to wprowadzenie nowych pomysłów w życie.

Ken Robinson „Kreatywne szkoły”


WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W SP NR 25 w OLSZTYNIE

w roku szkolnym 2019/2020:

          INNOWACJE PEDAGOGICZNE Termin realizacji
  • „ Bóg, Honor, Ojczyzna” – w świecie wartości nowego błogosławionego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W drodze ku beatyfikacji.
17.02.2020r. – 26.06.2020r.
  • „Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać.”
Rok szkolny 2019/2020
Rok szkolny 2019/2020, Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2019/2020
  • „Aktywny Przyrodnik”
Rok szkolny 2019/2020
  • „Cyfrowi Tubylcy – kompetencje medialne, informacyjne i cyfrowe młodych.
Rok szkolny 2019/2020