Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

I półrocze – 1.09.2018 – 02.02.2020r.

2 września 2019r.  8.30     – rozpoczęcie roku szkolnego

23- 31 grudnia 2019r.        – zimowa przerwa świąteczna

II półrocze – 03.02.2020 – 31.08.2020r.

20.01.2020 – 02.02.2020r.      – ferie zimowe

09.04.2020 – 14.04.2020r.      – wiosenna przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia 2020r.        – egzamin ósmoklasisty

26 czerwca 2020r.                   – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wych.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

21,22,23 kwietnia 2020r.         – egzamin ósmoklasisty

Terminy spotkań z rodzicami:

Środa                                  Czwartek

kl. I – III  godz. 17.00                                                                           kl. IV-VIII godz. 16.30               

04.09.2019r.                                                                                           05.09.2019r.

06.11.2019r.                                                                                            07.11.2019r.

15.01.2020r.                                                                                           16.01.2020r.

18.03.2020r.                                                                                          19.03.2020r.

13.05.2020r.                                                                                          14.05.2020r.