Kalendarz roku szkolnego

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

I półrocze – 1.09.2021 – 06.02.2022r.

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu

23- 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

II półrocze – 07.02.2022 r. – 31.08.2022r.

24.01.2022 – 06.02.2022r.  – ferie zimowe

14.04.2022 – 19.04.2022r.  – wiosenna przerwa świąteczna

24-26 maja  2022r. – egzamin ósmoklasisty

29 kwiecień 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych. w klasach   programowo najwyższych LO

24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydakt.-wychow. w Szkole Podstawowej nr 25 :

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r.

04 maja 2022 r.

24-26 maja 2022 r.  – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydakt.-wychow. w LO  :

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r.

4-6 maja 2021 r.   – egzamin maturalny

24-26 maja 2022 r.  – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r.

 

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

Środa                                                              Czwartek

kl. I – III  godz. 17.00                             kl. IV – VIII godz. 17.00

 

08.09.2021r. bez kl. I                                09.09.2021r.

17.11.2021r.                                                 18.11.2021r.

19.01.2022r.                                                20.01.2022r.

16.03.2022r.                                               17.03.2022r.

11.05.2022r.                                               12.05.2022r.