Kalendarz roku szkolnego

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

I półrocze – 1.09.2020 – 07.02.2021r.

1 września 2020 r.  8.00  – rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu

23- 31 grudnia 2020 r.   – zimowa przerwa świąteczna

II półrocze – 08.02.2021 – 31.08.2021r.

25.01.2021 – 07.02.2021r.  – ferie zimowe

01.04.2020 – 06.04.2021r.  – wiosenna przerwa świąteczna

25, 26, 27 maja  2020r.   – egzamin ósmoklasisty

25 czerwca 2021 r.   – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wych.

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie

Dni wolne od zajęć dydakt.-wychow. w Szkole Podstawowej nr 25 :

12,13 listopada 2020 r.

25, 26, 27 maja 2021 r.  – egzamin ósmoklasisty

04 czerwca 2021 r.

 

Terminy spotkań z rodzicami on-line:

Środa                                  Czwartek

kl. I – III  godz. 17.00                                                    kl. IV – VIII godz. 16.30              

09.09.2020r. bez kl. I                                                         10.09.2020r. bez kl. IV

18.11.2020r.                                                                          19.11.2020r.

13.01.2021r.                                                                          14.01.2021r.

17.03.2021r.                                                                         18.03.2021r.

12.05.2021r.                                                                         13.05.2021r.