O nas

Nasza SZKOŁA jest PRZYJAZNA uczniom, wychodząca naprzeciw każdemu uczniowi.

„Szkoła równych szans

kształcąca uczniów otwartych na świat” 

Nasza Szkoła  zapewnia dzieciom:

 1. Doświadczoną i profesjonalną kadrę pedagogiczną – bardzo dobrze wykwalifikowanych nauczycieli oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, doradcę zawodowego, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapii integracji sensorycznej.
 2. Klasy liczące do 25 uczniów.
 3. Nieodpłatną kompleksową opiekę świetlicową w godz. 6.30 – 17.00.
 4. Pomoc dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Metody i formy pracy z uczniami dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
 6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych.
 7. Bogatą ofertę zajęć rekreacyjno – sportowych: piłka ręczna, siatkowa, nożna, koszykówka, tenis stołowy, szermierka, unihokej.
 8. Nowoczesne obiekty sportowe: boisko „Orlik”, 4 sale gimnastyczne, strzelnicę, siłownię, boisko asfaltowe.
 9. Łatwy dojazd z każdego zakątka Olsztyna.

W naszej szkole:

 • aktywnie i prężnie działa SAMORZĄD UCZNIOWSKI i RADA RODZICÓW,
 • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w zakresie diagnozy, konsultacji i terapii dzieci oraz innymi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy,
 • systematycznie doskonalimy swoją pracę:

– realizujemy liczne innowacje pedagogiczne,

– w 2015 roku Komitet Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przyznał nam   WYRÓŻNIENIE za zaangażowanie w doskonałość zarządzania w kategorii „Organizacje edukacyjne”,

 • pomagamy innym, biorąc udział w wielu akcjach charytatywnych.

Nasza Szkoła oferuje:

 1. Multimedialne sale językowe oraz sale lekcyjne wyposażone  w tablice interaktywne.
 2. Zajęcia edukacyjne poza szkołą (teatr, kino, muzeum, planetarium).
 3. Bezpieczne i swobodne poruszanie się – Szkoła bez barier architektonicznych:

– podjazd,

– winda,

– poręcze na korytarzach,

– łączność telefoniczną w salach lekcyjnych,

– łazienki i szatnie dostosowane do potrzeb uczniów.

 1. Opiekę stomatologiczną.
 2. Codzienną opiekę pielęgniarki szkolnej (7.30 – 15.30).
 3. „Domowe” obiady w stołówce szkolnej.
 4. Udział uczniów kl. I – V w „Programie dla Szkół” (mleko, warzywa, owoce).
 5. Wszechstronny rozwój uczniów poprzez udział w licznych kołach zainteresowań, innowacjach,konkursach, imprezach i uroczystościach szkolnych.

W naszej szkole:

 1. funkcjonuje:
 • Sklepik, automaty ze zdrową żywnością.
 • Biblioteka z czytelnią multimedialną.
 • Nowoczesny system monitorowania szkoły, który czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
 • Szkolny Klub Wolontariatu.
 • Szkolna Telewizja TVS 25.
 1. realizowane są m.in:
 • Program wychowawczo – profilaktyczny służący eliminowaniu niepożądanych zachowań wśród uczniów.
 • Międzynarodowe projekty edukacyjne e – Twinning.
 • Programy:„ Bieg po zdrowie”, „ Trzymaj formę”, „ Program dla szkół”, „Lekkoatletyka dla każdego”,„ Spójrzinaczej”, „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „ Szkoła dla rodziców”

Zajęcia dodatkowe :

1.Proponujemy  uczniom udział w licznych formach zajęć pozalekcyjnych:

– szachy,

– teatrzyki „Baj” , „Alicja” , „ M.A.S.K.A ”,

– koło LOP, PCK,

– zespół muzyczny,

– zajęcia artystyczne,

– język francuski,

– zajęcia sportowe,

– koło fizyczne,

– koło chemiczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

– trening umiejętności społecznych,

 1. Wolontariat.
 2. Konkursy na etapie szkolnym i pozaszkolnym.
 3. Uroczystości i imprezy szkolne oraz w środowisku lokalnym.