O naszej świetlicy

Świetlica Szkolna

Szkoły Podstawowej nr 25

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Hansa Christian
a Andersena w Olsztynie

prowadzona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) i wymagających pomocy oraz opieki.

  • Czynna jest od godziny 6:30 do 17:00.

  • Świetlica mieści się na pierwszym piętrze budynku szkoły.

  • Korzysta z sal nr : 147a,  147b, 148, 149, 150 i 151.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów społecznych i sukcesów.

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły. Jest jej integralną częścią.

Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.


  • Wniosek o PRZYJĘCIE UCZNIA do ŚWIETLICY (pobierz Wniosek-świetlica.pdf)
    • Rodzice ubiegający się o miejsce w świetlicy szkolnej dla dziecka proszeni są o pilne dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu, ponieważ w pierwszej kolejności przyjmowane są do świetlicy dzieci rodziców pracujących.

    Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy niepotwierdzone zatrudnieniem nie będą rozpatrywane z uwagi na braki formalne.

    • Dzieci uczęszczające do świetlicy zobowiązane są do założenia zeszytu świetlicowego ( 16-kart.) do kontaktu z nauczycielem, z uzupełnionymi danymi rodziców/opiekunów prawnych (imię, nazwisko, nr telefonu) oraz wklejonym/wpisanym planem lekcji i listą osób upoważnionych do odbioru ucznia.