O naszej świetlicy

Świetlica Szkolna

Szkoły Podstawowej nr 25

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Hansa Christian
a Andersena w Olsztynie

prowadzona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) i wymagających pomocy oraz opieki.

  • Czynna jest od godziny 6:30 do 17:00.

  • Świetlica mieści się na pierwszym piętrze budynku szkoły.

  • Korzysta z sal nr : 147a,  147b, 148, 149, 150 i 151.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów społecznych i sukcesów.

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły. Jest jej integralną częścią.

Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.


WNIOSEK o przyjęcie ucznia DO ŚWIETLICY w okresie  od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

do pobrania:


Wyślij na e-mail: szkola.sp25@zso3.olsztyn.eu