Psycholog szkolny

godziny pracy psychologaPsycholog 

– osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Psycholog realizuje następujące zadania:

 • Praca z dziećmi:
  • diagnoza potencjalnych możliwości dziecka,
  • diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie,
  • indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
  • zajęcia w klasach – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości,
  • rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi,
  • rozmowy wychowawcze.
 • Praca z rodzicami:
  • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
  • udzielanie wsparcia,
  • poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami,
  • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych.
 • Współpraca z nauczycielami:
  • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka,
  • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
  • wywiady środowiskowe w domach uczniów,
  • interwencje wychowawcze,
  • pomoc w analizie opinii i orzeczeń,
  • organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

Materiały psychologiczno-pedagogiczne naszych specjalistów:

 1.  Jak przetrwać samoizolację w jak najlepszej kondycji psychicznej?
 2. Bezpieczeństwo w sieci.
 3. Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej dla rodzica.
 4. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
 5. Relaksacja sposobem nie tylko na stres (prezentacja.pdf)