Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
ul. Wańkowicza 1
w Olsztynie
Regulamin Rady Rodziców


Konto Rady Rodziców SP 25:
12 1540 1072 2021 9091 8656 0001 Bank Ochrony Środowiska S.A.


Rok szkolny 2018/2019

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie:

Przewodniczący – Mariusz Szczepański – e-mail: rr_sp25_olsztyn@wp.pl
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz – Agnieszka Wołejszo
Członek – Dariusz Szmyt
Członek – Marcin Maciejewski – e-mail:  marcin040688@gmail.com
Uchwała nr 1 na rok szkolny 2018/2019

7 IX 18 r.
Projekt Obywatelski – inicjatywa Rady Rodziców:
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ZSO nr 3 ul. Wańkowicza 1
Dokumenty dotyczące ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Nr polisy PWB350204
Opiekun ds. ubezpieczenia Pani Joanna Murzyn Tel. 516-737-941

Przy wejściu do szkoły (holl) znajduje się skrzynka kontaktów z Radą Rodziców.