Rada Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena
10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 1
Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr25 w OlsztynieRok szkolny 2020/2021

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie:

 • Przewodniczący – Mariusz Szczepański – e-mail: rr_sp25_olsztyn@wp.pl
 • Wiceprzewodniczący – Dariusz Szmyt
 • Sekretarz – Agnieszka Wołejszo
 • Członek –  Monika  Arentewicz
 • Członek – Ewelina Jarosz

UCHWAŁA RR SP25 NR 1Konto Rady Rodziców SP 25:

12 1540 1072 2021 9091 8656 0001

Bank Ochrony Środowiska S.A.Przy wejściu do szkoły (holl) znajduje się skrzynka kontaktów z Radą Rodziców.Olsztyn, dn. 24.09.2020r.

Rada Rodziców
Szkoła Podstawowa Nr 25
z Oddziałami Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena
w Olsztynie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

          Wzorem lat ubiegłych, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe
działalności Rady Rodziców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wpłaty na rzecz Rady Rodziców mają charakter dobrowolny. Podkreślamy jednak, że Państwa przedstawiciele, na zebraniu dnia 24 września b.r., podjęli uchwałę dotyczącą wysokości składki. Rodzice obecni na zebraniu zdecydowali, że składka utrzymana zostanie na poziomie ubiegłorocznym, tj. 30 zł od rodziny.
          Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej wielu rodzin. Zwracamy jednak uwagę,że składka w takiej wysokości w przeliczeniu na miesiące roku szkolnego to jedynie 3 zł miesięcznie. Jeżeli mają Państwo trudną sytuację finansową mogą Państwo dokonywać wpłat w ratach dowolnej wysokości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że pieniądze ze składki przeznaczane są na potrzeby wszystkich dzieci. Dzięki wsparciu z Państwa strony, szkoła staje się nie tylko miejscem nauki ale również szeregu przedsięwzięć, w których biorą udział nasze dzieci. Dotyczy to imprez kulturalnych i rozrywkowych, jak również tych, które przyczyniają się do przygotowania dzieci do życia w społeczeństwie poprzez obchodzenie różnych świąt i uroczystości oficjalnych. Przypominamy, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane na terenie naszej szkoły są finansowane lub współfinansowane z funduszu Rady Rodziców.
          W ubiegłym roku szkolnym sfinansowaliśmy m.in.:

 • Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych,
 • Ślubowanie klas I,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Dzień Chłopaka,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Boże Narodzenie,
 • Walentynki,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Dziecka,
 • Konkurs na wpłaty na Radę Rodziców,
 • zakup termometrów stacjonarnych – 2 szt.

          Wyrażamy głęboką nadzieję na zrozumienie z Państwa strony. Wierzymy jednocześnie, że podzielają Państwo nasze zdanie, iż bez pomocy finansowej ze strony Rodziców działalność Rady Rodziców jest praktycznie niemożliwa.

          W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Z uwagi na decyzję dotyczącą organizacji konkursu na wpłaty w poszczególnych klasach, sugerujemy, aby wpłat dokonywać do końca roku 2020. Jeśli klasa do końca 2020 roku dokona 100% wpłat na Radę Rodziców połowa tej kwoty wróci do Państwa oddziału do dyspozycji klasy.

w imieniu Rady Rodziców
Przewodniczący
Mariusz Szczepański