Rewalidacja ruchowa

Rewalidacja ruchowa

w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena

prowadzona jest w wymiarze 1-4 godz. dla każdego dziecka. Na zajęcia uczęszczają uczniowie, którzy posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. Warunkiem pełnego uczestnictwa w ćwiczeniach jest dostarczenie skierowania od lekarza specjalisty.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu, diagnozy oraz zaleceń lekarskich opracowujemy Indywidualny Plan Usprawniania dostosowanych do aktualnych potrzeb każdego dziecka, wspierając jego rozwój psychoruchowy.
Każde dziecko jest inne, wymaga indywidualnego podejścia. W terapii wykorzystujemy różne formy i metody pracy dostosowane do każdego ucznia indywidualnie. Wpływa to korzystnie na zaangażowanie uczniów i zwiększa efektywność zajęć.
Niepełnosprawność ma wymiar złożony, dlatego dbamy nie tylko o sprawność fizyczną, ale również rozwijamy kontakty interpersonalne, motywację, samoakceptację, poczucie własnej wartości. Zaszczepiamy ducha rywalizacji wprowadzając gry zespołowe takie jak: koszykówka na wózkach, siatkówka, tenis stołowy, boccia. Tak, więc podczas zajęć rehabilitacyjnych skupiamy się głównie na terapii sprawności fizycznej, lecz nie pomijamy sfery psychicznej i emocjonalnej, dlatego dzieci chętnie do nas przychodzą i chętnie ćwiczą.