Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne

w Szkole Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie

prowadzimy  realizując w ten sposób zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów z każdym rodzajem niepełnosprawności.

Rewalidacja ma za zadanie:

  • Maksymalnie usprawniać i rozwijać te wszystkie funkcje dziecka, które są najsilniejsze, najmniej uszkodzone,
  • Optymalnie korygować funkcje zaburzone,
  • Prowadzić do kompensacji, czyli zastąpienia dysfunkcji inną umiejętnością,
  • Stymulować naturalny rozwój dziecka.

W pracy opieramy się na mocnych stronach dzieci, chcemy aby każde z nich czuło się wyjątkowe i wartościowe. Podkreślamy, więc ich sukcesy i prowokujemy sytuacje dające im pozytywny obraz własnej osoby. Nie egzekwujemy wiadomości szkolnych, nie oceniamy, ewentualnie szukamy sposobów przezwyciężania trudności. Dostosowujemy zadania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i zawsze jesteśmy gotowi wspierać i wzmacniać ich działania.
Rodzice i opiekunowie są bardzo ważnym ogniwem procesu rewalidacji. Znają najlepiej swoje dzieci, wiedzą co jest dla nich najlepsze. Bez współpracy z nimi nie można liczyć na sukcesy. Dlatego chętnie dzielimy się z rodzicami uczniów swoimi spostrzeżeniami, konsultujemy, ustalamy wspólne cele rewalidacji i proponujemy jednorodne działania.