Wydarzenia i uroczystości szkoły

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

 1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w klasach pierwszych
 2. Dzień Chłopaka w naszej szkole
 3. Dzień Edukacji Narodowej
 4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 5. Akcja MEN „Szkoła do hymnu”
 6. Akcja Samorządu Uczniowskiego SP nr 25 w Olsztynie „Święto Niepodległości w moim domu”
 7. Dzień Życzliwości i Pozdrowień
 8.  3 grudzień – Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
 9.  4 grudzień – Rocznica Nadania Szkole Imienia i Sztandaru
 10. Świąteczna pomoc Polakom na Kresach
 11. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Rok szkolny 2019/2020

 1. Uroczyste śniadanie poświęcone pamięci J. Piłsudkiemu.
 2. Dekada z Andersenem.
 3. III Festiwal Angielskiej Twórczości Świątecznej 2019
 4. Światowy Dzień Ziemi cyfrowo
 5. „Tak oto właśnie pisze się historię.”  NARODOWE ŚWIĘTA MAJOWE – Prezentacja o Polsce.
 6. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób
 7. W szkole… o mamie z okazji Dnia Matki
 8. Dla Naszych Dzieci z okazji Dnia Dziecka
 9. AKCJA – Kartka dla Medyka
 10. Prezent od patrona szkoły podczas obchodów Dnia Rodziny
 11. Pamiętamy o Dniu Ojca