Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

nazywane zamiennie terapią pedagogiczną, ukierunkowane są na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych rozwoju dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole.

 

  • Zajęcia organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową w formie: dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.
  • Głównym celem zajęć jest pomoc w przezwyciężaniu u dzieci trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, spowodowanych deficytami rozwoju funkcji percepcyjno–motorycznych.
  • Zajęcia prowadzone są w formie grupowej (do 5 osób) dla uczniów klas I-VIII.
  • Prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej, którzy wykorzystując i dostosowując różnorodne metody i pomoce dydaktyczne, starają się wspomóc rozwój swoich uczniów.

Pomoc w przygotowaniu ozdób na kiermasz świąteczny na zajęciach ZKK